Εθνικό νόμισμα και άλλα παραμύθια

Η επιστροφή της Ελλάδας σε εθνικό νόμισμα θα είναι μία οικονομική καταστροφή, πολύ χειρότερη από την κρίση 2010-2015. Σύμφωνα με τους ποιο μετριοπαθείς το εθνικό νόμισμα θα υποτιμηθεί άμεσα κατά 20% πυροδοτώντας ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σε όλα τα προϊόντα. Ο κίνδυνος φυγής τον επιχειρήσεων που έχουν απομείνει δεν έχει αξιολογηθεί. Όποια ανάπτυξη προκύψει θα οφείλετε στην κατακόρυφη μείωση του μισθολογικού κόστους.

Η επιστροφή σε ένα εθνικό νόμισμα προτείνεται από διάφορους ως μία λύση για έξοδο από την κρίση. Η δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής παρουσιάζετε ως το κλειδί για την έξοδο από την κρίση. Δύο εργαλεία έχουν στα χέρια τους οι χώρες που ασκούν νομισματική πολιτική: Την ανατίμηση & την υποτίμηση του νομίσματος. Εάν ο στόχος ήταν ένα ανατιμημένο, “δυνατό” νόμισμα, δεν θα υπήρχε κανένας λόγος εξόδου από το Ευρώ. Προφανώς το “μαγικό” εργαλείο στο οποίο ελπίζουν οι θιασώτες του εθνικού νομίσματος είναι η υποτίμηση του νομίσματος. Η πρόταση τους λοιπόν είναι, ότι μειώνοντας την αξία των χρημάτων που έχουν οι πολίτες στα χέρια τους (και όσων θα πάρουν μελλοντικά) θα βγούμε από την κρίση.

Η πλέον αισιόδοξη άποψη είναι ότι μία άμεση υποτίμηση της τάξης του 20% είναι αναπόφευκτη. Με την υποτίμηση το κόστος των εισαγόμενων προϊόντων θα αυξηθεί άμεσα κατά 20%. Επίσης όλα τα εγχώρια προϊόντα θα ακριβύνουν καθώς όλα απαιτούν εισαγόμενα είδη για να παραχθούν ή καύσιμα για να μεταφερθούν. Τα αποτελέσματα της υποτίμησης είναι χειρότερα από μία αντίστοιχη μείωση μισθών, καθώς πέρα από τα έσοδα, μειώνεται και η αξία της περιουσίας.

##Αύξηση Ανταγωνιστικότητας (;)

Η αύξηση κατά 20% του κόστους των εισαγόμενων προϊόντων θα έχει σοβαρές, αρνητικές, επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας καθώς θα δυσκολέψει την πρόσβαση των εταιριών σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Μαζί με τις εταιρίες που στηρίζονται στην υψηλή τεχνολογία, προβλήματα θα αντιμετωπίσει και ο τομέας της έρευνας.

Εάν ο στόχος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μέσω της μείωσης του κόστους, η μείωση μισθολογικού κόστους είναι προτιμότερη από την υποτίμηση, καθώς έχει πιο προβλέψιμες συνέπειες και δεν δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια. (Φυσικά η μείωση της γραφειοκρατίας και η μείωση του μη μισθολογικού κόστους είναι ακόμα προτιμότερα αλλά το πρώτο συναντά αντιδράσεις από την δημόσια μηχανή, και το δεύτερο έχει δημοσιονομικό κόστος).

Νομισματική Πολιτική

Με την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα η κυβέρνηση θα πρέπει πλέον να στηρίζει το νόμισμα ώστε να μην κατρακυλάει ανεξέλεγκτα.

Διαδικασία επιστροφής στο εθνικό νόμισμα

Η ίδια η διαδικασία επιστροφής σε ένα εθνικό νόμισμα είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά όταν είναι προδιαγεγραμμένη μία άμεση υποτίμηση. Εάν η διαδικασία γίνει χωρίς προειδοποίηση, οι κλυδωνισμοί στην κοινωνία και στην οικονομία δεν είναι προβλέψιμη. Εάν δοθεί χρόνος, τότε θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της εκροής χρημάτων καθώς ο κόσμος θα προσπαθήσει να βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό ώστε να αποφύγει την υποτίμηση.

Χρέος

Σε περίπτωση υποτίμησης του εθνικού νομίσματος, η αξία του χρέους θα αυξηθεί σε σχέση με το ΑΕΠ καθώς το χρέος θα παραμείνει σε ευρώ. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είτε διαγράφεται, είτε τακτοποιείτε αλλιώς…

Έλλειμμα

Ακόμα και σήμερα η διατήρηση πρωτόγεννους πλεονάσματος είναι δύσκολη, τα μέτρα που ζητάει η τρόικα (ή αυτά που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ) αρκούν για ένα οριακό πλεόνασμα της τάξης του 2% το οποίο φυσικά δεν αρκεί για την ανακούφιση της κοινωνίας εάν ξαφνικά χαθεί το 20% της περιουσίας & του εισοδήματος.